תמלול הכתבה: מחדל הפיגומים

אבי ג'נאח: התאונה האחרונה שהייתה בחולון היא הייתה בעת פירוק של פיגום. זאת אומרת היה פיגום רגיל וזרקו את המוטות לרצפה, ואחד המוטות קפץ ופגע ברוכב אופניים, פגע לו בראש. עכשיו...
כתב: מה קרה לו?
אבי ג'נאח: מת. פשוט מאד מת.
קריינות: אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות בתחום הבניין הוא איכות הפיגומים והשימוש בהם.
אסף אדיב: תראה הנושא של הפיגומים הוא נושא קריטי כי בעצם זה המקום וזה הסט-אפ שבו נהרגים ונפצעים הפועלים.
תשמע אתם עובדים בלי פיגומים כמו שצריך בלי מעקות קופצים מזה לזה.
פועל: לא, יש מעקות ואל תצלם אותנו
אסף אדיב: יש מעקות?
פועל: כן יש מעקה
אסף אדיב: איפה יש מעקות? תסתכל. איפה יש מעקות? תשמע אתם ספורטאים אבל אם חס וחלילה קורה משהו, זה חבל.
קריינות: הפיגומים באתר המצולם לא עומדים בכללי הבטיחות המחייבים מעבר למעקה המרכזי שני קרשים תומכים נוספים שמיודעים למנוע נפילת פועלים ואף חפצים מהפיגום. כמו כן סולמות פנימיים שיאפשרו מעבר בטוח מקומה לקומה. כשלי הבטיחות בפיגומים
שבתמונה נפוצים בישראל.
אסף אדיב: בעצם נותנים לקבלנים לעבוד בטכנולוגיות ישנות של פיגומים שהוצאו מהתקן באירופה לפני 50 שנה. ומדינה שמתפארת בתור סטרטאפ ניישן מפקירה את הפועלים שעובדים בבניין למוות ולפציעה בגלל זה.
קריינות: ובאמת גם מכון התקנים הישראלי הכיר בכך שהתקן הישראלי לפיגומים מיושן ומסוכן, ואימץ את התקן האירופי.
אבי ג'נאח: מדרכי הרגל שאנחנו דורכים על הפיגום בתקן האירופאי הם מפלדה. להבדיל, מדרך הרגל שלנו בפיגום הישראלי זה לוחות עץ. ולוחות עץ בתהליך של הבנייה או משהו כזה הם מתייבשים. ואז יכול להיות שאתה בא רואה מדרך רגל שלם אבל אתה שם עליו את הרגל באמצע, פשוט מאד נשבר, ואז העובד יורד למטה.
קריינות: מהשיחה עם אבי ברור מדוע הוחלט במכון התקנים הישראלי לאמץ את התקן האירופי החדש. אך התקן האירופי אינו מחייב את הקבלנים בארץ, אלא רק את מי שקונה ומייבא פיגומים. כך שלמעשה אין להחלטה כל משמעות.
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: הלו
כתב: הגעתי להשכרת פיגומים נכון?
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: נכון
כתב: רציתי לשאול איזה פיגומים יש לכם..?
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: אין סוגים, זה פיגום אחד, פיגום טייחים זה נקרא, פיגום בסיסי.
כתב: ואיזה תקן יש לכם... זה עומד באיזה שהוא תקן?
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: זה תקן ישראלי כן, יש תקן ישראלי.
כתב: כי אמרו לי נגיד שנכנס גם תקן אירופי חדש שחייבים לעבוד איתו או משהו כזה זה נכון?
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: לא, יש רק עכשיו.. התקן שבתוקף עכשיו הוא תקן ישראלי לא תקן אירופאי
כתב: יש לכם גם כאילו פיגומים של תקן אירופאי?
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: לא.
כתב: אתה יודע איפה יש להשיג כזה?
משכיר פיגומים ממרכז הארץ: לא. כל הפיגומים שיש עכשיו באתרי בנייה זה פיגום בתקן ישראלי.
אבי ג'נאח: קבלנים יעדיפו לעבוד בתקן הישראלי, כי זה יותר זול להם, ואין להם שום בעיה מול דרישות החוק. והפיגום האירופאי נשאר בצד, אין מה לעשות כי פשוט מאד הוא יקר מאד ואף קבלן לא ישתמש בו.
קריינות: אז אם התקן האירופאי יכול להציל עובדים ממוות ומפציעה - למה המדינה לא מכריחה את הקבלנים לעבור אליו?
אסף אדיב: זאת אומרת יש פה איזה שהוא מין זילות של חיי האדם של פועלי הבניין שלא מוסברת אלא בעובדה שהממשלה והמוסדות של הממשלה והמוסדות האוכפים לגמרי תלויים באינטרסים של הקבלנים שלהם נוח להמשיך את המצב כפי שהוא.

סוף תמלול הכתבה: מחדל הפיגומים

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס