יום שני   26-02-2018

מועצה ציבורית

פרופ' נועם חומסקי

פרופ' נעמי חזן

פרופ' אבישי ארליך

עו"ד גבי לסקי

דר' אוקי מרושק

הגב' חיה נח

הגב' אורנה בן דור

דר' אפרים דוידי

דר' אורנת טורין

פרופ' ירון אזרחי

דר' דלית באום

פרופ' גדי אלגזי

עו"ד יפעת סולל

הגב' תמר גוז'נסקי

דר' יוסי דהאן

 

ייעודה של המועצה הציבורית בטלוויזיה החברתית

להרחיב את מספר הפעילות והפעילים החברתיים הבאים מדיסציפלינות שונות (חברי המועצה ומעגלי ההיכרות המקצועיים שלהם), שיוכלו להשתתף בעשייה הטלוויזיונית העצמאית שמציעה הטלוויזיה החברתית לצורך שינוי חברתי.

לבסס את מעמדה של הטלוויזיה החברתית כגוף תקשורת ביקורתי, בר סמכה שניתן להשיג דרכו מידע מקצועי, אמין, מעניין, אקטואלי ורלוונטי.

להגביר את היכולת של הטלוויזיה החברתית להציג ביקורת חברתית, כלכלית, תקשורתית, מדינית ותרבותית באופן מקצועי, מגוון, מעניין ומעמיק.

להגביר את החשיפה של תכני הטלוויזיה החברתית במרחב הציבורי, התקשורתי והאקדמי בישראל ובחו"ל.

ליצור עניין באמצעות מחקרים, מאמרים וכנסים על התקשורת העצמאית בישראל ככלי דמוקרטי לשינוי חברתי אל מול תיפקודה של התקשורת הממסדית והמסחרית.

לבסס קשרים לשתופי פעולה עם ארגונים ויוזמות דומות (או משלימות) בארץ ובחו"ל.

לבסס קשרים לקרנות לצורך סיוע בגיוס משאבים.