נמצאו 1 כתבות שהופקו עבור שותפות אקדמיה קהילה לשינוי חברתי

» כתבות שהופקו עבור ארגונים נוספים

שותפות אקדמיה-קהילה הוקמה בשנת 2006 לקידום המחויבות ההדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה, הסטודנטים, והקהילה – למען עשייה לצדק חברתי וזכויות אדם בחברה הישראלית. השותפות, המעוגנת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, משרתת את כלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. השותפות פועלת למען מעורבות של מוסדות ההשכלה הגבוהה בנושאים החברתיים הבוערים אשר על סדר היום, פיתוח יכולות אינטלקטואליות ומסוגלות לשינוי חברתי בקרב דור סטודנטים חדש, אשר יוסיף להיות מחויב אזרחית ומעורב בקהילותיו, ושילוב הידע האקדמי, הרלוונטי למאמצי השינוי החברתי, בארגונים קהילתיים.