נמצאו 1 כתבות שהופקו עבור יוזמת ז'נבה

» כתבות שהופקו עבור ארגונים נוספים

יוזמת ז'נבה היא הצעה להסכם קבע ישראלי-פלסטיני, על-בסיס "מתווה קלינטון" מדצמבר 2000, שהתקבל על-ידי ממשלת ישראל. על-מנת להניע מהלך אזרחי וציבורי, שיחלץ את האזור ממלכודת הדמים שבה הוא נתון, קמו בשני הצדדים ארגונים ללא כוונת רווח המקדמים את היוזמה. מאז גיבוש ההסכם נערך מאמץ הסברתי וחינוכי בצד הפלסטיני ובצד הישראלי, בכדי לגייס רוב שיוביל את הנהגות שני הצדדים למו"מ ולהסכם.