דעה על סדר היום |

15 שנים לציון החלטה 1325. מה השתנה?

חברה נכתב על ידי

ביום שני (7/3/2016) נערך דיון בוועדה לשוויון מגדרי של הכנסת בנושא 15 שנים לציון החלטה 1325 של האו"ם, הקובעת שיש צורך בייצוג שווה של נשים במוקדי קבלת החלטות, עם דגש מיוחד על אזורי סכסוך. לאחר הדיון פורסם דו"ח מקיף של מרכז המידע והמחקר של הכנסת על החלטה 1325 והטמעתה בישראל.

ישראל הייתה המדינה הראשונה להטמיע בחוק חלק מן העקרונות, אך בפועל כמעט דבר לא נעשה עד לפני כארבע שנים, אז החליטו פעילות וארגוני נשים לקחת ביחד את יישום ההחלטה לידיים. בדצמבר 2014 החליטה ממשלת ישראל להקים צוות לגיבוש תכנית פעולה ממשלתית כוללת ליישום ההחלטה.

  • צפו: הדרך להחלטה 1325 בישראל:

הדרך להחלטה 1325 בישראל (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

החלטת האו"ם 1325 קובעת כי יש צורך בייצוג שווה של נשים במוקדי קבלת החלטות, בכל הנוגע לקידום שלום, הפחתת אלימות ויישוב סכסוכים. סביב ההחלטה, נוצרה בישראל קואליציה רחבה של ארגוני נשים המקדמים מאז 2012 תוכנית פעולה ליישומה. סרטון זה מתאר את מסען העיקש של ארוגני הנשים לקדם את ההחלטה בעזרת חקיקה, משפט, וקמפיינים ציבוריים ועד להחלטת הממשלה להקים צוות לגיבוש תכנית פעולה ממשלתית בשנת 2014.
הופק ע"י: | עלה ב: 13/07/2015

יו"ר הוועדה, ח"כ עאידה תומא סלימאן אמרה בפתח הדיון השבוע: "החלטת מועצת הביטחון 1325 הגיעה לאחר מאבק רב שנים של ארגוני נשים מרחבי העולם, להביא להכרה מצד מקבלי ההחלטות על חשיבות הטיפול בנושא הנשים במקומות בהם מתקיימים סכסוכים מזויינים. לבסוף הגיעה ההכרה כי לא רק שנשים הן לרוב הנפגעות העיקריות מהסכסוכים, אלא הן חייבות להיות חלק מסיומו של הסכסוך והשיקום לאחר מכן".

"תיקון 4 לחוק שיווי זכויות האישה משנת 2005 הביאה את ישראל לאמץ את השוויון בייצוג לנשים, אך הוא לא מיושם בפועל. יחד עם זאת, אי אפשר להתייחס רק לנושא הייצוג מבין שלושת העקרונות של החלטה 1325. החלטת הממשלה 2331 מדצמבר 2014  הרחיבה את היריעה מעט מגדר הייצוג, אך עדיין איננה מטפלת בעקרון ההגנה ועיקרון השיתוף ביישוב הסכסוך והשיקום, שהם כה חשובים".

השרה לשוויון מגדרי, גילה גמליאל הודתה כי אין לה בשורות לגבי יישום ההחלטה: "עד היום הזה לא הקימה הרשות למעמד האישה את הוועדה אשר אמורה לקדם את יישום ההחלטה, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה. לאחרונה הסתיים התהליך הביורוקרטי של העברת הרשות ממשרד רה"מ למשרד לשוויון חברתי, ויחד עם המעבר סיימה הגב' ורד סויד את תפקידה. עם כניסתה של מנהלת חדשה שתעמוד בראש הרשות, היא תיתן לנושא את הקדימות הראויה לו, ואין לי ספק שבהמשך יהיו לי דברים חיוביים רבים לדווח בנושא".

ח"כ מרב מיכאלי ביקשה מהשרה כי המנהלת החדשה שתמונה תיפגש עם ארגוני הנשים בנושא.

בדיון בועדה לקידום מעמד האשה. מתוך אתר הכנסת.

בדיון בועדה לקידום מעמד האשה. מתוך אתר הכנסת.

ענת טהון אשכנזי, מנכ"לית איתך מעכי בירכה על החלטת הוועדה לעקוב אחרי יישום החלטת הממשלה: "יש חשיבות רבה לדאוג ליישומה, על כל היעדים השונים אשר הציבה, כמכלול אחד, ולא לאפשר שיפורק לגורמים שונים. חשוב כי צוות או ועדה שיקומו יעסקו כמכלול בכדי לראות את התמונה במלואה. בנוסף חשוב מאוד כי בוועדה יישבו נשים מכל מגוון קבוצות האוכלוסייה, וכי ארגוני השטח יהיו שותפים בעיצובה ובפעילותה, בין אם כחברים ובין אם כמייעצים".

עו"ד נטע לוי מעמותת איתך מעכי דיברה על החשיבות בתפישת שלושת מרכיבי החלטה 1325 באופן הוליסטי, כדי להביא לקידום ושיפור. היא הציגה דוגמאות ממדינות בעולם שבהן נעשו תהליכים משמעותיים של היוועצות בחברה האזרחית ואשר הובילו להישגים ותוצאות טובות: "עד היום 55  מדינות גיבשו תכנית פעולה מדינית ומלאה לפי החלטה 1325 ובכולן מיד הייתה לתכנית השפעה בייצוג נשים. המפתח להצלחה ברוב המדינות היה שיתוף פעולה של הממשלה עם החברה האזרחית בגיבוש התכנית"

נבילה אספניולי, מנהלת מרכז אלטופולה: דיברה על חשיבות מעורבותן של נשים פלסטיניות בועדה: "הנשים הפלסטיניות בישראל סובלות בכל תחומי החיים בגלל הסכסוך, וסובלות מאפליה כנגדן, וכך נפגעות בכל תחומי החיים. רק בהבנת הקונטקסט והמציאות נוכל לפתח תכנית אסטרטגית אמיתית, אשר תטפל בסוגיה הרחבה  ביטחון אנושי באופן הוליסטי".

  • דבריה של נבילה אספניולי בכנס במכון ון ליר על הדרת נשים פלסטיניות מן התהליך:

הדרת הנשים הפלסטיניות מהתכנית לקידום 1325 (לדף הכתבה »)

נבילה אספניולי מבקרת את הדרת הנשים הפלסטיניות תושבות המדינה, מהתכנית ליישום החלטת האו"ם 1325 בישראל. היא מצביעה על הסתירה הקיימת בין הדיבור על ייצוג נשים ממגוון קבוצות באוכלוסייה ושמירה על ביטחונן, לבין התעלמות תכנית הפעולה מהנשים הפלסטיניות. את דבריה היא נשאה בכנס שדן בהמשך יישום החלטת האו"ם 1325 בישראל, שנערך במכון ון-ליר ב-19 באפריל 2015.
הופק ע"י: | עלה ב: 21/04/2015

אין ספק כי החלטה 1325 זו החלטה היסטורית שאמורה לשנות את כל ההתייחסות לנשים, צרכיהן ומאבקיהן, ושמה אותם בקונטקסט פוליטי ספציפי, של סיום סכסוכים, מלחמות וכיבוש. החלטת הממשלה 2331 היוותה צעד משמעותי והישג אדיר לארגוני הנשים אשר הובילו את המהלך בארץ, אך יותר משנה חלפה. האם החלטה זו תיושם? האם גורלה יהיה דומה לזה של התיקון לחוק שיווי זכויות האישה? מקווה שדבריה של השרה גמליאל כי "בהמשך יהיו לה דברים חיוביים רבים לדווח בנושא" יתממשו.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס